บาคาร่าออนไลน์ ล่าสุด! พบ คลัสเตอร์โควิด ใหม่อีก 8 จุด ใน 5 จังหวัด

บาคาร่าออนไลน์ ล่าสุด! พบ คลัสเตอร์โควิด ใหม่อีก 8 จุด ใน 5 จังหวัด

บาคาร่าออนไลน์ ล่าสุดนี้ ศูนย์ข้อมูล COVID-19 ได้ทำการรายงานถึง คลัสเตอร์โควิด ใหม่ที่เพิ่มเข้ามาอีก 8 จุด ในจังหวัดจำนวน 5 จังหวัดทั่วประเทศไทย ล่าสุดของวันนี้ (23 มิ.ย.) ทางเพจเฟซบุ๊ค ศูนย์ข้อมูล COVID-19 ได้รายงานถึงการตรวจพบ คลัสเตอร์โควิด ใหม่ที่มีเพิ่มเข้ามาอีกเป็นจำนวน 8 จุด โดยพบในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ ถึง 5 จังหวัดด้วยกัน

คกก.ควบคุมโรค เคาะลดเวลา ฉีดแอซตราเซเนกา เข็มสอง เหลือ 8 สัปดาห์

คกก.ควบคุมโรค เผยลดระยะเวลา ฉีดแอซตราเซเนกา เข็มสอง เหลือแค่ 8 สัปดาห์ ชี้เพื่อป้องกันโควิดสายพันธ์ุเดลต้า หรือ สายพันธุ์อินเดีย นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้ออกมาเปิดเผยมติของที่ประชุม คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เห็นชอบให้พื้นที่ที่มีการระบาดหนัก สามารถเลื่อนฉีดวัคซีน แอสตราเซเนกา เข็มที่ 2 ให้เร็วขึ้นได้ เป็น 8 สัปดาห์ จากเดิมที่อยู่ราวๆ 10-12 สัปดาห์

โดย มติดังกล่าว เกิดขึ้นจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีความเห็นว่า การแพร่ระบาดของ COVID-19 สายพันธุ์อินเดีย หรือโควิดสายพันธุ์เดลต้ากำลังเพิ่มสัดส่วนมากขึ้น ซึ่งการจะรับมือกับสายพันธุ์นี้ต้องฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มเท่านั้น ซึ่ง ก่อนหน้านี้ คกก.ควบคุมโรค เห็นชอบให้เว้นระยะห่างฉีดวัคซีน แอสตราเซเนกา เข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 เป็นเวลา 10-12 สัปดาห์ และให้ยืดเวลาได้มากสุดถึง 16 สัปดาห์ตามคำแนะนำเดียวกับอังกฤษ แต่แนวทางดังกล่าวทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าอาจไม่ทันต่อการป้องกันโรค โดยเฉพาะเมื่อไทยตั้งเป้าจะเปิดประเทศในอีก 120 วันข้างหน้า และอาจทำให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น

หากอ้างอิงตามองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้แนะนำระยะห่างการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาเข็มที่สองอยู่ที่ 10-12 สัปดาห์ เนื่องจากจะทำให้กระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดีที่สุด เช่นเดียวกับที่อังกฤษก่อนหน้านี้ ก็อนุมัติให้เว้นระยะฉีดวัคซีนระหว่างเข็มที่ 1 และ 2 เป็นเวลา 4-12 สัปดาห์ แต่ช่วงหลัง เปลี่ยนมาตรการมาเร่งฉีดเข็มสอง ให้เร็วขึ้น เนื่องจากเผชิญหน้ากับการระบาดของ COVID-19 สายพันธุ์อินเดียอย่างหนัก

‘หมอธีระวัฒน์’ ห่วงระบบสาธารณสุข หลังพบแพทย์เชียงใหม่ติดโควิด แม้ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม

หมอธีระวัฒน์ ได้ออกมาโพสต์แสดงความกังวลหลังจากที่มีรายงานว่า พบแพทย์เชียงใหม่ติดโควิด แม้ว่าจะฉีดวัคซีนซิโนแวคครบสองโดสแล้วก็ตาม

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก ถึงกรณีที่ พบบุคลากรทางการแพทย์​ ใน จ.เชียงราย ติดเชื้อโควิด-19 ถึง 42 ราย โดยมีทั้งส่วนที่ดูแลใกล้ชิดผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล ซึ่งพบว่า คนกลุ่มนี้ได้ฉีดวัคซีนแล้ว และนำไปสู่การตั้งคำถามถึงคุณภาพของวัคซีนซิโนแวค

โดยหมอธีระวัฒน์ระบุว่า “ข้อมูลจากน้องๆหมอ “เพจ infectious ง่ายนิดเดียว” มีบุคลากรทางการแพทย์ส่วนใหญ่ได้รับวัคซีนsinovac ครบ2 เข็มและติดเชื้อ รายที 761-802

ประเด็นก็คือ ถึงแม้อาการไม่หนักหรือไม่มีอาการเลย แต่จะไม่รู้ตัวและแพร่ให้ผู้อื่นโดยเฉพาะผู้ป่วยที่ต้องดูแลอยู่ตลอดได้ และหลังจากที่ทราบว่าตนเองติดก็ต้องหยุดดูแลผู้ป่วย หยุดปฏิบัติหน้าที่และในที่สุดระบบสาธารณสุขก็จะหยุดชะงักไป

สรุปสถานการณ์การระบาดโควิด19 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ วันที่ 22 มิถุนายน 2564 เนื่องจากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ได้พบเจ้าหน้าที่เข้ารับการตรวจที่ ARI clinic มีอาการไข้ ปวดศีรษะ พบว่ามีการติดเชื้อโควิด19 จานวน 1 ราย

จึงได้ทาการสอบสวนหาผู้สัมผัสในหอผู้ป่วย ที่เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติงาน พบว่ามีเจ้าหน้าที่ติดเชื้อโควิด19 จานวน 14 ราย มีผู้ป่วยที่อยู่ในระหว่างการรักษา หรือมีประวัติเข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยดังกล่าวติดเชื้อจานวน 6 ราย มีญาติที่มาเฝ้าไข้ติดเชื้อจานวน 9 ราย

จากการค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติมพบว่ามีเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลในแผนกอื่นๆที่มีความเกี่ยวข้องกับการ ดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อดังกล่าวติดเชื้อจานวน 25 ราย รวมมีเจ้าหน้าที่ติดเชื้อรวมทั้งสิ้น 40 ราย เจ้าหน้าทที่ ี่ติด เชื้อประกอบด้วย แพทย์ 3 ราย นักศึกษาแพทย์ 4 ราย พยาบาล 19 ราย ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 8 ราย พนักงาน ทาความสะอาด 3 ราย นักเวชกิจฉุกเฉิน 1 ราย นักรังสีการแพทย์ 1 ราย พนักงานเปล 1ราย เจ้าหน้าที่ทุก รายได้เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยแยกโรค โดยเป็นผู้ป่วยที่ไม่มีอาการ 21 ราย มีอาการเล็กน้อย 12 ราย มีภ าว ะปอด อักเสบ 7 ราย ได้ รับยา Favipiravir จำนวน 10 ราย

ผลการสอบสวนพบว่าการติดเชื้อในเจ้าหน้าที่ ผู้ป่วยและญาติ สัมพันธ์กับการที่เจ้าหน้าที่ร่วมดูแล ผู้ป่วยที่ได้ผ่านการคัดกรองแล้ว แต่ตรวจพบการติดเชื้อโควิด19 ในภายหลัง

ประวัติการได้รับวัคซีนเจ้าหน้าที่

ได้รับวัคซีน Sinovac ครบ 2 เข็ม จานวน 25 ราย รายที่ได้รับล่าสุด วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ได้รับวัคซีน Sinovac 1 เข็ม จานวน 3 ราย รายที่ได้รับล่าสุด วันที่ 17 มิถุนายน 2564 ได้รับวัคซีน AstraZeneca 1 เข็ม จานวน 2 ราย รายที่ได้รับล่าสุด วันที่ 11มิถุนายน 2564 ไม่ได้รับวัคซีน จำนวน 10 ราย เจ้าหน้าที่ ที่มีภาวะปอดอักเสบ ได้รับวัคซีน Sinovac ครบ 2 เข็มจานวน 2 ราย ได้รับวัคซีน Sinovac 1 เข็ม จำนวน 1 ราย ไม่ได้รับวัคซีนจานวน 4 ราย” บาคาร่าออนไลน์