พลังกีฬาส่งเสริมการศึกษาคุณภาพ

พลังกีฬาส่งเสริมการศึกษาคุณภาพ

การออกกำลังกายและการฝึกซ้อมฟุตบอลร่วมกับข้อความทักษะชีวิตทำให้การเรียนรู้ของผู้เล่นสนุกสนานกีฬามีบทบาทผูกพันและช่วยให้นักเรียนเรียนรู้ทักษะที่สำคัญในการทำงานทางสังคม มีประโยชน์ทั้งทางร่างกายและจิตใจต่อผู้เรียน ดังนั้นจึงมีส่วนทำให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 4 การศึกษาที่มีคุณภาพ ผู้ที่เล่นกีฬามีผลการเรียนใน

ระดับที่สูงขึ้นและบันทึกการเข้าชั้นเรียนที่ดีขึ้น

“เมื่อฉันเล่นฟุตบอล ฉันจะกระตือรือร้นและเอาใจใส่มากขึ้น สิ่งนี้ช่วยเพิ่มสมาธิของฉันในชั้นเรียนและปรับปรุงผลการเรียนของฉัน การเปิดรับที่ฉันได้รับจากการเล่นกีฬายังช่วยให้ฉันเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวัฒนธรรมผ่านการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนจากภูมิหลังทางสังคมที่แตกต่างกัน ทำให้ง่ายต่อการจัดการกับการสอบที่เกี่ยวข้องกับสังคมศึกษา ” ผู้รับผลประโยชน์จากการย้ายเสาประตู (MTG)ผู้ที่มีส่วนร่วมในกีฬายังได้รับคุณธรรมและคุณลักษณะเชิงบวก เช่น การทำงานเป็นทีม ความมีวินัยในตนเอง ความนับถือตนเองที่เพิ่มขึ้น การทำงานหนักและความมุ่งมั่น กีฬายังสร้างเวทีที่ดีให้ผู้เรียนได้รับทุนการศึกษาเพื่อบรรลุเป้าหมายในอาชีพการงาน

Mariam Samini จาก MTG เป็นนักฟุตบอลที่ดีในช่วงประถมศึกษาและได้รับเลือกให้เข้าร่วมโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคชายฝั่งของเคนยา เธอได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้นำเนื่องจากความมั่นใจและทักษะความเป็นผู้นำที่เธอแสดงออกในช่วงเวลาเรียน มาเรียมกำลังศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของเธอซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก MTG; กีฬาเพื่อการพัฒนาองค์กรที่ส่งเสริมเด็กผู้หญิงและเยาวชนหญิงผ่านฟุตบอล

การใช้การฝึกซ้อมได้พิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพ

มากในการถ่ายทอดข้อมูลในทุกกลุ่มอายุ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและผู้ใหญ่ รวมถึงผู้ที่อยู่ในโรงเรียนอาชีวศึกษา การออกกำลังกายและการฝึกซ้อมฟุตบอลร่วมกับข้อความทักษะชีวิตทำให้การเรียนรู้สนุกสนานและสนุกสนานในหมู่ผู้เรียน ช่วยให้พวกเขาเข้าใจเนื้อหาในหัวข้อที่ซับซ้อนและละเอียดอ่อน เช่น สุขภาพการเจริญพันธุ์ทางเพศในหัวข้ออื่นๆ ได้ง่ายขึ้น ดังนั้นภาคส่วนอื่นๆ จึงสามารถนำมาใช้เพื่อส่งเสริมวัตถุประสงค์การเรียนรู้เฉพาะ เช่น วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และวิชาคณิตศาสตร์ที่ผู้คนเข้าใจเท่านั้น จัดการโดยนักเรียนอัจฉริยะอย่างไรก็ตาม เมื่อไม่ได้รับการควบคุม นักกีฬาหญิงและชายอาจรู้สึกถูกใช้งานในทางที่ผิดและสิ้นเปลืองเวลาส่วนใหญ่เดินทางจากภูมิภาคหนึ่งไปยังอีกภูมิภาคหนึ่งเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันบอลและกิจกรรม

กีฬาอื่นๆ ที่จัดขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้มีเวลาเรียนจำกัด ส่งผลให้ผลการเรียนไม่ดี เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ในอนาคต สถาบันการเรียนรู้สามารถนำแผนที่ใช้การได้มาใช้เพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนที่เข้าร่วมในกีฬาจะได้รับการจัดสรรเวลาพิเศษสำหรับค่าเล่าเรียนและการแก้ไขที่จะช่วยให้พวกเขาสามารถติดต่อกับผู้อื่นได้ ควรจัดให้มีการให้คำปรึกษาและพูดคุยสร้างแรงบันดาลใจแก่นักกีฬาเพื่อช่วยให้พวกเขาตระหนักว่ากีฬาที่ไม่มีการศึกษาไม่สามารถพาพวกเขาไปได้อีกต่อไปดังที่เนลสัน แมนเดลาเคยกล่าวไว้ว่า กีฬามีพลังในการเปลี่ยนแปลงโลก เมื่อใช้อย่างมีประสิทธิภาพ กีฬาไม่เพียงช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายระดับโลก 4 เท่านั้น การศึกษาที่มีคุณภาพ แต่ยังทำหน้าที่เป็นเครื่องมืออันทรงพลังในการบรรลุ SDG อีก 16 ประการ มีพลังในการเปลี่ยนแปลงและหล่อเลี้ยงความสามารถ ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม และเสริมสร้างความสามัคคี